Magyar Vilagiskola Korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás
elsõ osztálytól egyetemig
A külföldön élõ magyar gyermekek általános iskolája.
BÁRHOL ÉLSZ, TANULHATSZ MAGYAR ISKOLÁBAN!
HomeVissza a fõlapra 
AKTUÁLIS
MAGYAR NYELVI ÉS KREATÍV MÛVÉSZETI TÁBOR BÉKÉSCSABÁN
2009. augusztus 1-tõl 8-ig a 10-18 éves korosztálynak kreatív mûvészeti tábort szervezünk. A  külföldön élõ gyerekeknek ez egyben magyar nyelvi tábor is, ahol a magyart mint idegen nyelvet tanulhatják, illetve szaképzett és nagy gyakorlattal rendelkezõ tanár irányításával gyakorolhatják.
Szállás kollégiumi szobákban, a képzõmûvész-tanárok által vezetett foglalkozások parkban, szabad téren, rossz idõ esetén mûhelyben ill. tanteremben.
Sportolási lehetõség a kollégium sportpályáin, városnézõ és múzeumi programok. Vasárnap fakultatív kirándulás Gyulára.
Részvételi díj: mûvésztábor 40.000 forint/fõ, magyar nyelvi és mûvészeti tábor 50.000 forint/fõ.
További információ, jelentkezés itt: levélírás
KORREPETÁLÁS
általános iskola elsõ osztályától az egyetemig

Kedves Szülõk! Kiváló pedagógusokból álló csapatunk
korrepetálást vállal
Interneten keresztül.
ajanlat
Kérjük, kattintson az ajánlatra a tájékozódáshoz, megrendeléshez!

A sok elõny közül néhány:
  • -térbeli korlátok nélkül válogathat a legjobb tanítók, tanárok között
  • - nem kell gyermekét elvinni a különórára, megvárni, hazahozni: ezt az idõt hasznosabb dolgokra fordíthatja
  • -Nem szükséges házhoz hívni a tanárt, nem okoz kényelmetlenséget a vendégjárás
  • - Az Interneten ugyanolyan valós idejû, közvetlen, kérdés-feleletre alapuló felkészítést kap gyermeke, mintha ott ülne a tanárral szemben.
  • - A tanóra rögzíthetõ, elmenthetõ, visszajátszható. Ismétléshez, a tanultak gyakorlásához kiválóan alkalmas.

MAGYAR VILÁGISKOLA

A külföldön élõ gyermekeknek nem kell elszakadni hazájuktól! Bárhol él, minden magyar gyermek tanulhat magyar iskolában!

A magyar iskolába iratkozott gyermekeket, bárhol élnek is, Interneten keresztül felkészítjük a szükséges vizsgákra,és hozzásegítjük az államilag elismert magyar általános iskolai bizonyítvány megszerzéséhez.
 
Bõvebb felvilágosítás E-mailben itt.

A 2009-2010-es tanévre a beiratkozás május 28-ától kezdõdik.

Magyariskola


MAGYAR ISKOLA - KORLÁTOK ÉS HATÁROK NÉLKÜL

Miért jó, ha a külföldön élõ gyermek magyar iskolát végez?


Megmaradni magyarnak -ez a diaszpórában élõk legnehezebb feladata. A többség kényszerûségbõl hagyja el hazáját, és jövõjét Magyarországon képzeli el. Ám a tankötelezettség betartása okán a befogadó ország általános iskolájába íratja gyermekét.
Ez, nyelvtanulásban tapasztalható elõnyei mellett, sok hátránnyal jár. Többek közt azzal, hogy a gyermek idegen szokásokat, gondolkodásmódot, mentalitást tanul, ennek eredményeképpen néhány év alatt megszûnik magyarnak lenni. Nem tanulja meg hazája történelmét, földrajzát, irodalmát, problémái vannak a magyar helyesírással. Mindezeket a hátrányokat kiküszöbölheti, aki a Magyar Világiskolába íratja be gyermekét.